Sunday, June 15, 2008

Happy Fathers Day

Ako'y labis na nagagalak sapagkat ikaw ang naging Tatay ng aking anak. Alam kong hindi mo sya pababayaan, at ibibigay mo ang iyong buhay para sa kanya. Malaki ang impluwensya mo sa kanya kaya naman isa rin sa ikinatutuwa ko na ikaw ay ulirang asawa, maka-Diyos at isang tao na may integridad. Laging nagniningning ang iyong mukha kapag naririnig mong tinatawag kang 'Tay! ng iyong anak at hindi ka nawawalan ng pasensya at lakas para sa kanya. Kahit na madaling araw ay bumabangon ka pa para lamang ipagtimpla ng gatas ang kaisa-isa mong anak. Ganyan mo sya kamahal. kaya naman, labis ka rin naming minamahal.Nawa ay lagi kang pagpalain ng Diyos. Itong araw na ito ay para sa iyo.

Labels:

2 Comments:

Blogger Pat said...

what a sweet dedication : )

got a tag for u - http://shopaholictiestheknot.blogspot.com/2008/06/world-class-profession.html

Friday, June 20, 2008 1:28:00 PM  
Blogger MrsPartyGirl said...

awwww sweet! belated happy father's day kay roney. he's pretty lucky too kasi he has you. :)

Thursday, July 10, 2008 2:09:00 AM  

Post a Comment

<< Home