Thursday, June 26, 2008

Runs in the Family....

Ladies and Gentlemen, May I present to you the new singer in the family


Labels:

1 Comments:

Blogger MrsPartyGirl said...

medyo natabingi ang ulo ko dun pero super worth it naman, ang cute! hehe. ano yung kinakanta niya? basta alam ko kapag natuto mag-dance si J hindi sa iyo galing ang genes, hehe. :) *muah*

Thursday, July 10, 2008 2:07:00 AM  

Post a Comment

<< Home